Ruaille Buaille Óg

 

  Ruaille Buaille Óg    
A Scoil na mBraithre Críostaí 06/03/17 9:40 am
B Scoil San Nicholas, Sráid Pilib 06/03/17 12:05 pm
C Scoil an tSlánaitheora Buachaillí 07/03/17 9:40 am
D Scoil Fhursa, Baile Hagaird 07/03/17 12:05 pm
E Scoil Phroinsias Naofa na Creagacha Dubha 08/03/17 9:40 am
F Scoil Oilibhéar Pluincéad 08/03/17 12:05 pm
G Scoil Dubh Learga 09/03/17 9:40 am
I Scoil Naisiúnta Dún Dealgan, Sráid Jocelyn 09/03/17 12:05 pm
L Scoil Mhuire Gan Smal, Cill Chomhairle 10/03/17 9:40 am
M Scoil Mhuire, Cnoc Bríde 10/03/17 12:05 pm
N Scoil Mhochta Naofa, Sráidbhaile Lú 13/03/17 9:40 am
O Scoil N. Maolmhaodhóg Cailíní, Sráid Áine 13/03/17 12:05 pm
P Scoil N. Maolmhaodhóg Buachaillí, Sráid Áine 14/03/17 9:40 am
R Scoil Naomh Peadar, Droim Ineasclainn 14/03/17 12:05 pm
S Gaelscoil Dhún Dealgan, Na Raiscaigh Uachtaracha 15/03/17 9:40 am
T Scoil Íosaif Naofa 15/03/17 12:05 pm
U Scoil Bhaile na Lorgan 16/03/17 9:40 am
A,B,C… Scoil Mhuire na Gael, Dúiche an Chuain 16/03/17 12:05 pm
  19 17/03/17 9:40 am
  20 17/03/17 12:05 pm

1 A Ruaille Buaille Óg Scoil na mBraithre Chríostí

 

2 B Ruaille Buaille Óg Scoil San Nicholas, Sráid Pilib

 

3 C Ruaille Buaille Óg  Scoil an tSlánaitheora Buachaillí

 

4 D Ruaille Buaille Óg Scoil Fhursa, Baile Hagaird

 

5 E Ruaille Buaille  Óg Scoil Phrionsais Naofa na Creagacha Dubha

 

6 F Ruaille Buaille Óg Scoil Oilibhéar Pluincéad

 

7 G Ruaille Buaille Óg Scoil Dubh Learga

 

8 I Ruaille Buaille Óg Scoil Naisiúnta Dún Dealgan, Sráid Jocelyn

 

9 L Ruaille Buaille Óg Scoil Mhuire Gan Smal, Cill Chomhairle

 

10 M Ruaille Buaille Óg Scoil Mhuire, Cnoc Bríde

 

11 N Ruaille Buaille Óg Scoil Mhocta Naofa, Sráidbhaile Lú

 

12 O Ruaille Buaille Óg Scoil Maolmaodhóg Cailíní, Sráid Áine

 

13 P Ruaille Buaille Óg Scoil Maolmaodhóg Buachaillí, Sráid Áine

 

14 R Ruaille Buaille Óg Scoil Naomh Peadar, na Droim Ineasclainn

 

15 S Ruaille Buaille Óg Gaelscoil Dhún Dealgan, Na Raiscaigh Uachtaracha

 

16 T Ruaille Buaille Óg Scoil Íosaif Naofa

 

17 U Ruaille Buaille Óg Scoil Baile na Lorgan

 

18 A,B,C.. Ruaille Buaille Óg Scoil Mhuire na Gael, Dúiche an Chuain

 

19 Ruaille Buaille Óg

 

20 Ruaille Buaille Óg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scoil Dán
Scoil na mBráithre Críostaí Mo Mhála Scoile
Scoil San Nioclás, Sráid Pilib Mé Féin Rico
  An Cat sa Scathán
Scoil an tSlánaitheora Buachaillí Scéilín Brónach
Scoil Fhursa, Baile Hagaird Mo Mhála Scoile
Scoil Phrionsias Naofa na Creagacha Dubha Lá Stoirmiúil
Scoil Oilibhéar Pluincéad Slite Beatha
Scoil Dubh Learga Jack agus an Gas Pónaire
  Na tabhair aon rud don tithe domhair
Scoil Naisiúnta Dhún Dealgan, Sráid Jocelyn An bhFumphóg
Scoil Mhuire Gan Smal, Cill Chomhairle Mo Theachín Beag Deas
Scoil Mhuire, Cnoc Bríde An Bosca Bruscair
Scoil Mhochta Naofa, Sráidbhaile Lú An Gabhar sa scoil
Scoil N. Maolmhaodhóg Cailíní, Sráid Áine Mise Raifteirí
Scoil N. Maolmhaodhóg Buachaillí, Sráid Áine n/a
Scoil Naomh Peadar, na Droim Ineasclainn R2 Damhán Alla
  R3 Ba mhaith liom an madra a ní
  R3 Seáinín
  R3 Ar ais ar scoil
Gaelscoil Dhún Dealgan, Na Riascaigh Uachtaracha An Terminator
  An Damhán Alla agus an Mhíoltóg
  Smugairle Róin
Scoil Íosaif Naofa An Damhán Alla agus an Mhíoltóg
Scoil Bhaile na Lorgan Cúl an Tí
Scoil Mhuire na Gael, Dúiche an Chuain Lón

 

Scoil Amhrán
Scoil na mBráithre Críostaí Foggy Dew
  Óiche Chiúin
Scoil San Nioclás, Sráid Pilib An Chéad Nollaig
Scoil an tSlánaitheora Buachaillí Óró Sé do Bheatha ‘Bhaile
  Rachaimid ag Siopadóireacht
Scoil Fhursa, Baile Hagaird Jingle Bells
  A Nora Bheag
  Fairytale of New York
Scoil Phrionsias Naofa na Creagacha Dubha Eleanor Plunkett
  Téir abhaile riu
Scoil Oilibhéar Pluincéad Slip Jig Gort na Móna
  Beidh Aonach Amárach
Scoil Dubh Learga Riptide
Scoil Naisiúnta Dhún Dealgan, Sráid Jocelyn Níl sé ‘na lá
  Seachain an Bruscar
Scoil Mhuire Gan Smál, Cill Chomhairle Kerry Tea Horn, Magge in the Woods, Kerry Polka
  Game of Thrones
  Rolling in the Deep
Scoil Mhuire, Cnoc Bríde Óró Sé do Bheatha ‘Bhaile
  De Do Run Run
Scoil Mhochta Naofa, Sráidbhaile Lú Mó Ghile Mhear
  Óró Sé do Bheatha ‘Bhaile
Scoil N. Maolmhaodhóg Cailíní, Sráid Áine Jig
  An Chéad Nollaig
Scoil N. Maolmhaodhóg Buachaillí, Sráid Áine Óró Sé do Bheatha ‘Bhaile
  Peigín Leitir Móir
  Andentino
Scoil Naomh Peadar, Droim Ineasclainn Foggy Dew, Brosnans, Sweeneys
  Amhrán na gCupán
Gaelscoil Dhún Dealgan, Na Riascaigh Uachtaracha Óró Sé do Bheatha ‘Bhaile
  Kerry Polka, Maggie in the Woods, Nell O’ Mahony
  A Nora Bheag
  Amhrán Gaelscoil Dhún Dealgan
Scoil Íosaif Naofa Fáinne Geal an Lae & Ó Ró
  Mo Ghile Mear
Scoil Bhaile na Lorgan Molly Malone
  Báidín Fheilimí
Scoil Mhuire na Gael, Dúiche an Chuain Humours of Glengart, Tracaderos’ Reel
  Amhrán Scoil Mhuire na Gael

 

 

Share